دانش آموزان عزیز سلام؛:

همان گونه که می دانید؛ امتحان وسیله ای برای سنجش دانسته‌ها و توانایی‌های علمی شما و معیار ارزشیابی عملکرد تحصیلی شما برای یک نوبت/ سال تحصیلی می باشد. شما نیز می‌‌توانید از آن به عنوان ابزاری برای ارزیابی مهارت های یادگیری خود استفاده کنید. به همین منظور در این کتاب سعی کرده ایم سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم برگزار شده در دوره های گذشته را به عنوان تمرین در اختیار شما قرار دهیم، تا پس از مطالعه کامل محتوای کتاب درسی، با حل آنها، میزان و کیفیت یادگیری را در خود محک زده و ضمن دریافت نقاط ضعف آموزشی و رفع آنها به تقویت بنیه علمی خود بپردازید. حوزه آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، ضمن آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان پایه دوازدهم، امید دارد شما عزیزان با مطالعه و کاربست دقیق توصیه های ذکر شده در این کتاب و مرور و تمرین نمونه سوالات امتحانی، زمینه موفقیت و کارایی بیشتر خود را در امتحانات نهایی و کنکور سراسری فراهم سازید.